مرحله اول : ثبت سفارش

مشتریان برج پلیمر ، اولین و مهمترین رکن پیشرفت ما هستند . در گام اول ، تمام نیرو های اداری و فروش ما آماده دریافت سفارشات شما هستند . لوله و اتصالات برج پلیمر در سبدی کامل و با تنوعی بسیار زیاد تولید شده اند که موجب شده تا تامین پروژه ها به سادگی اتفاق بیوفتد ! در باشگاه مشتریان برج پلیمر ، هزاران داستان و مزیت متفاوت منتظر شماست …