مرحله سوم : پشتیبانی

فروش ، پایان فرایند کاری با برج پلیمر نیست ! تیم پشتیبانی برج پلیمر در کنار شماست تا تمامی موارد مبنی بر کیفیت محصولات را برطرف نماید و تمامی موارد پشتیبانی را برطرف سازد . پس از ثبت پروژه و دریافت لوله و اتصالات UPVC امتیازی برای شما در باشگاه مشتریان در نظر گرفته می شود که در برگزاری قرعه کشی ها و اعطای جوایز مختلف ، مورد استفاده قرار میگیرد .